AKADEMİK ÇALIŞMALARYAYINLAR
Trend

Aktif yurttaşlık örneği olarak Cumartesi Anneleri / Saturday Mothers’ struggleas an examplary of active citizenship

Aktif yurttaşlık örneği olarak Cumartesi Anneleri / Saturday Mothers’ struggleas an examplary of active citizenship Yazar:MEHDİ ASPAR Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ EYLEM AKDENİZ GÖKER Yer Bilgisi: Altınbaş Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Konu: Siyasal Bilimler = Political Science Onaylandı Yüksek Lisans- Türkçe 2021, 94 s.

Yurttaşlık yakın dönemde sosyal bilimler alanında merkezi bir kavram haline gelmiştir. Pek çok sosyal bilimci farklı perspektiflerden yurttaşlığı tartışmış ve birbirinden kuramsal ve siyasal açılardan ayrışan farklı kavramsallaştırmalar önermiştir. Bu çalışma, literatürdeki farklı yaklaşımların izlerini sürerek Türkiye’de deneyimlenen biçimiyle yurttaşlığı ele almış ve ayrıksı bir deneyim olarak varlığını sürdüren Cumartesi Anneleri’nin mücadelesinin bir aktif yurttaşlık örneği olarak tanımlamıştır. Cumartesi Anneleri direnişi sosyal bilimlerin farklı alanlarında çokça çalışmaya konu edilmesine karşın yurttaşlık boyutuyla ele alınmamıştır. Bu tez, Cumartesi Anneleri deneyimini kimi zaman etnik kimlikle kesişen ancak daha ziyade kadın kimliğinin öne çıkarıldığı bir hak arama mücadelesi olarak yurttaşlığın etkin katılım boyutuna örnek teşkil ettiğini iddia etmektedir. Anahtar Kelimeler: Yurttaşlık, Cumartesi Anneleri, Aktif Yurttaşlık

Tez indirmek için tıklayınız 701723

İngilizce

Citizenship has recently been a pivotal concept in social sciences. Most social scientists have discussed citizenship through various perspectives and have offered differing Theoretical and political conceptualizations. Tracing different approaches within the literatüre, this study has elaborated the citizenship practices in Turkey and has underlined the distinctive struggle of the Saturday Mothers as an examplary of active citizenship. Although it has been discussed by various academic studies, Saturday Mothers’ struggle has not been touched upon with regards to the dimeonsion of citizenship. This study, argues that, as a rights-based practice in times intersecting with ethnic identity and but mostly highlighted by woman identity, Saturday Mothers’ struggle stands to be an experience of active citizenship. Keywords: Citizenship, Saturday Mothers, Active Citizenship

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu