YAYINLAR

Toplumsal Hareketin Kalbinde Bir Yeni Özne: Anneler Türkiye’de Cumartesi Anneleri ve Arjantin’de Mayıs Meydanı Anneleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

Yazar:Ayfer GENÇ YILMAZ
Özet:Bu çalışmada, Arjantin’de 1976-83 yılları arasında hüküm süren askeri cunta döneminde kaybolan çocuklarının peşine düşen Mayıs Meydanı –Plaza de Mayo- Anneleri ile Türkiye’de1980 askeri darbesi ve onu takip eden militarist yönetimler altında devletin elinde kaybolmuş çocuklarını arayan Cumartesi Anneleri karşılaştırılmalı olarak incelenmektedir. Söz konusu hareketlerin meydana geldiği ülkeler arasındaki tarihsel, kültürel ve sosyolojik farklılıkların incelendiği çalışmada, Cumartesi Anneleri’nin Mayıs Meydanı Anneleri’nden çeşitli noktalarda esinlediğinin altı çizilmektedir. Bu bağlamda çalışma, ilk olarak, her iki ülkede ortaya çıkan bu toplumsal hareketleri askeri darbeleri hazırlayan nedenler ve militarist yönetimlerin muhalifleri sindirme politikaları üzerinden tartışmaktadır. Sonrasında, ortaklaşan sivil itaatsizlik eylem biçimleri, hareket sembolleri ve annelerin eylemlerini gerçekleştirdikleri mekânlar ayrıntılarıylasunulmaktadır. İkinci bölümde ise toplumsal hareketler, toplumsal cinsiyet üzerinden bir analize tabi tutulmaktadır. Bu çerçevede, ulus-devlet ve milliyetçi söylem tarafından annelere atfedilen kutsallığın dışına çıkan Mayıs Meydanı ve Cumartesi Anneleri’nin farklı bir kamusallığı inşa etme süreçleri tartışılmaktadır
Downloadable Article, 2014
Edition:View all formats and editions

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu