AKADEMİK ÇALIŞMALARYAYINLAR

Gendering urban space: “Saturday Mothers” / Cinsiyetle etkileşmiş şehir mekanı: Cumartesi Anneleri

Yazar:BERFİN İVEGEN Danışman: PROF. DR. GÜLSÜM BAYDAR Yer Bilgisi: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Konu:Sosyoloji = Sociology ; İç Mimari ve Dekorasyon = Interior Design and Decoration Dizin:Cumartesi Anneleri = Saturday Mothers ; Kadın hareketleri = Women movements ; Kentsel mekan = Urban space ; Mekan = Space ; Sosyal hareketler = Social movements ; İstanbul-Beyoğlu-İstiklal Caddesi = İstanbul-Beyoğlu-İstiklal Street
Tezi indirmek için tıklayınız

Özet

Bu çalışmada amaç; mekan ve cinsiyet terimlerini inceleyerek Cumartesi Annelerininev ve şehir mekanları arasındaki sınırı nasıl kırdıkları anlatılıyor. Mekan vecinsiyetin karşılıklı birbirlerini oluşturdukları göz önünde bulundurularak buçalışmanın ev ve şehir mekanının, cinsiyet ayrımı kalıplarının gelişmesinde ne denlietken olduğu üzerinde duruluyor. Öncelikle genel olarak; mekan, cinsiyet, şehirmekanı gibi terimler inceleniyor. Tüm bunlara ek olarak, Cumartesi AnnelerininIstiklal Caddesindeki eylemi incelenerek bu mekanı nasıl kullandıkları ve cinsiyetleetkileşmiş şehir mekanının nasıl oluştuğu ifade ediliyor. Ayrıca mekanın anneleri veannelerin mekanı nasıl etkilediği vurgulanıyor.Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, Mekan, Şehir, Ev, Sınır, Istiklal Caddesi, Cumartesi Anneleri

Abstract
The aim of this study is to analyze gendering in urban space by using an urbanmovement, i.e. ?Saturday Mothers? as a case study within the framework of genderand space. Acknowledging that gender and space mutually effect each other, thisthesis explains the manifestation of gender difference in the urban and domesticrealms. Main terms such as gender, urban space, and domestic space are analyzed.The specific focus is on how the Saturday Mothers broke the boundariesbetween the public and private realms. The use of Istiklal Street by the mothersprovides the spatial emphasis of the study. By looking at the Saturday Mothersphenomenon specific modes of domesticating an urban space is illuminated. Thestudy emphasizes, how urban space effected the mothers subjectivity and how themothers effected urban space.Keywords: Gender, Space, Urban, Domestic, Boundary, Istiklal Street, SaturdayMothersiii

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu