AKADEMİK ÇALIŞMALARYAYINLAR

Locating Thirdspace in the specifities of urban: A case study on Saturday Mothers, in İstiklal street Istanbul / Kentsel mekanda Üçüncü-alanı tanımlamak: İstanbul İstiklal Caddesi ve Cumartesi Anneleri üzerine bir araştırma

Yazar:EVREN KOCABIÇAK Danışman: YRD. DOÇ. DR. GÜVEN ARİF SARGIN Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı Konu:Mimarlık = Architecture Dizin:

‘Mekan’ tanımı bir terim olarak yerelden küresel ölçeğe çeşitlilik gösterebilir. Bu çalışmada ‘mekan,’ sadece mimari mekan anlamına değil, aynı zamanda sosyal mekan anlamına gelmektedir. Bu tez, öncelikli olarak, ‘Üçüncü-alanı’ bir terim olarak tammlayıp dmamiklerini incelemek, devamında ise bu terimin farklı açılımlarını ‘direniş’ söylemi içinde inceleyerek, şehrin öznelliğinde karşılığım bulmaya çalışır. ‘Üçüncü-alan,’ politik direniş açısından geniş katılımları sağlayan mekan kabul edilmektedir. Bu, bir mekan olarak, çeşitli muhalefet etMnliMerinin, çeşitli direniş topluluklarının bir araya gelebildikleri yeni buluşma yeridir. ‘Üçüncü-alan,’ yerelden küresele radikal toplumsal eylemliliğe olanak tanıyan, eşzamanlı olarak hem merkez hem de çeper olarak tanımlanabilecek olan mekandır. Eleştirel yaklaşımınnzm araçlarım anlamaya yönelik teorik çerçeve, ‘kimlik politikaları’ üzerine kapsamlı bir literatür taraması ile temin edilecektir. Tez, ‘Üçüncü-alan’ kavramının ‘toplumsal direniş’ dinamikleri üzerine kapsamlı bir incelemesini yaptıktan sonra, bu kavramın şehir mekanında karşılığını bulmaya çalışır. Araştırma, ilk olarak, İstiklal Caddesi’ni ‘Üçüncü-alan’ olarak örneklendirmeyi amaçlar. Devamında Cumartesi Anneleri’nin politik konumunu ‘politik tercih açısından üçüncü-alan’ olarak incelemektedir. Son olarak bu iki alt başlık arasındaki ilişki ‘mekan’ ve ‘politika’ ilişkisi bağlanımda analiz edilmektedir. Anahtar Kelimeler: Kimlik Politikaları, Üçüncü-alan, Direniş, İstiklal Caddesi, Cumartesi Anneleri.
By recontextualizing spatiality, it is arguable that the meaning of ‘space’ as a term varies from the most local to the global geographies. ‘Space’ as a term for this thesis does not only mean the architectural spaces, but also the social spaces. This thesis aims to define and investigate the dynamics of ‘Thirdspace’ as a, key term and to locate it in the specifities of urban within the area of resistance and transgression. ‘Thirdspace’ is illustrated as a wider sphere of participation for. political resistance. As a space, it is the new meeting places for diverse oppositional practices, for multiple communities of resistance. It is a space that is political resistance. As a space, it is the new meeting places for diverse oppositional practices, for multiple communities of resistance. It is a space that is both center and the margin, which enables the radical social action everywhere in the world, from local to the global. The theoretical framework for understanding the tools of our critical approach will be provided by a comprehensive literature about ‘identity politics,’ which can be defined as the theoretical base of the concept of ‘Thirdspace.’ After an extensive analysis about the dynamics of ‘Thirdspace’ for political resistance, it is concerned to locate the concept of ‘Thirdspace’ within the material world as a case study. The case study aims to exemplify firstly the ‘istiklal Street’ as ‘Thirdspace’, secondly political position of ‘Saturday’s Mothers’ as ‘thirdspace of political choice’, and lastly to demonstrate the reciprocal relations between them within the framework of the relationship between space and politics. Keywords: Identity Politics, Thirdspace, Resistance, istiklal Street, Saturday Mothers (Mothers of Disappeared)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu