AKADEMİK ÇALIŞMALARYAYINLAR

Sivil itaatsizlik eylemleri ile ilgili egemen basındaki haber sunumları üzerine eleştirel bir değerlendirme Örnek olay: “Cumartesi anneleri” / The Critical analysis of news representations of mominant press about civel disobedience, case event; “Cumartesi Anneleri”

Sivil itaatsizlik eylemleri ile ilgili egemen basındaki haber sunumları üzerine eleştirel bir değerlendirme Örnek olay: “Cumartesi anneleri” / The Critical analysis of news representations of mominant press about civel disobedience, case event; “Cumartesi Anneleri” Yazar:FUNDA FALAKACILAR Danışman: DOÇ. DR. İRFAN ERDOĞAN Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Konu:Gazetecilik = Journalism ; Halkla İlişkiler = Public Relations Dizin:Basın = Press ; Gazeteler = Newspapers ; Gazeteler = Newspapers ; Haberler = News ; Medya = Media ; Sivil itaatsizlik = Civil disobedience

Özet

Bu tez çalışmasının konusu medyadaki sivil itaatsizlik eylemleri ile ilgili haberlerdir. Araştırmanın temel amacı ise medyayı, toplumsal gerçekliğin bir yansıması olarak gören ve yansız yazılmış haberlerin gerçeğe denkliğini kabul eden liberal-çoğulcu yaklaşımın aksine, egemen basının bu tür sorunlu konularda egemen ideolojiyi üretecek bir şekilde haber sunumu yaptığını ortaya koymaktır. Bu nedenle egemen basını temsilen Hürriyet, Milliyet, Sabah ve Türkiye gibi yüksek tirajlı gazeteler seçilmiştir. Örnek olay çözümlemesinde, “gözaltındaki kayıplar”ın bulunması ve sorumluların cezalandırılması için her cumartesi günü Galatasaray Lisesi önünde oturma eylemi yapan ve “Cumartesi Anneleri” olarak adlandırılan kişilerle ilgili haberler incelenmiştir. Haberler, haber sayısı, haberin sayfası, görüşlerine/ifadelerine yer verilen kişiler, eylemlere/eylemcilere bakış açısı gibi biçim ve içerik özellikleri açısından sınıflandırılarak içerik analiz yöntemi ile incelenmiş ve frekans analizi yöntemi sonucunda elde edilen veriler, haber içeriklerinden verilen örneklerle ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir. Bu araştırma sonucunda elde edilen bulgular, araştırmanın kuramsal çerçevesini oluşturan eleştirel yaklaşımların temel varsayımları desteklemektedir. Zira, analiz sonucunda Hürriyet, Milliyet, Sabah ve Türkiye gazetelerinin bu eylemleri önemsizleştirdiği, olumsuz bir bakış açısıyla değerlendirdiği ve de haberde akredite kaynakların söylemlerini yeniden ürettiği görülmüştür. Sonuç olarak şunu söylemek mümkündür ki, incelenen dört gazetede de egemen ideolojiler haberin biçim ve içeriğinden geçerek yeniden üretilmiştir. Dolayısıyla, liberal çoğulcuların savunduğu gibi basının yansız, tarafsız bir habercilik anlayışı ile yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olduğu savının geçersiz olduğu tespit edilmiştir.

Abstract

The subject of this thesis study is news connected with civil disobedience on media. The major purpose of this study is to show that the dominant media is making the news in a way to reproduce the dominant ideology in such matters in contrast to the liberal-pluralist approach perceiving the media as a reflection of social truth and accepting that the unbiased news equal the reality itself. So, high circulated newspapers such as Hürriyet, Milliyet, Sabah and Türkiye have been choosen as represantatives of dominant media. In the sample event analysis, the news about “Cumartesi Anneleri” who have been exercised sitting protest in front of the Galatasaray High School in order to maintain founding of the lost in custody and for the punishment of the responsible, have been examined. Those news classifying according to their numbers, pages, the people who have been interviewed thoughts about the protests and protestors were analyzed by content analysis. Those datas collected by frequency analysis, have been examined in a detailed way by supporting with samples from content of news. Findings which are found at the and of this research, to support main assumptions of the critical aproach of this research’s theoretical frame. Moreover, at the and of this analysis, it is observed that Hürriyet, Milliyet, Sabah and Türkiye newspapers had assessed those events with a negative point of view and reproduced the acredite resources. In conclusion, in all of these newspapers, hegemonic ideology have been reproduced according to the content and structure of these news. So it is determined that media is not the fourth power coming after executive legislative and judicial powers and it is not making the news neutrality in contrast to the liberal- pluralists’ claim. 87

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu